Симона Данева

Художник

Тя е завършила НУПИД “акад. Дечко Узунов” в Казанлък. Предстои да се дипломира в Академията по Музикално, Танцово и Изобразително изкуство, в Пловдив, със специалност Сценография. 

Тя чувства, за да рисува – вдъхновява я диапазонът от емоции в живота, където се ражда изкуството. За нея една картина трябва да е такава, че зрителят да забелязва и усеща всеки отделен неин елемент –  динамиката на линията, петното, формата, цвета.   

„Произведенията на изкуството е невъзможно нито да се опишат, нито да се повторят.” – Пиер Огюст Реноар