Радослав Кръстев

Фотограф

Радослав е от София, на 24 години. Занимавал се е с различни изкуства през годините – кино, графика, монтаж и фотография. С фотография се занимава вече 5 години. Започва да снима изцяло анологово, с идеята да улови моменти, които намира за ценни и създава страницата “My Youth Photography”. Потенциалът в кадрите си личи от самото начало, затова започва да  я превръща в портофолио. Смята, че фотографиите му все още се развиват и поради това не се е затворил в рамките на конкретен стил.