Михаела Недeва

Керамик/Художник

Дипломат по специалност „Изящни изкуства“ в Нов български университет. Михаела се занимава изцяло с експериментална керамика и поведения в съвременното изкуство.