Искра Иванова

Хореограф

Искра Иванова е хореограф, който започва своята професионална кариера именно чрез създаване на две скрийнденс творби през 2013 година – Corpus и Positive Negativity. Искра е силно повлияна от своята локална среда – родният й град Варна, в който визуалните изкуства имат дълбоки корени, разгърнали се през годините в различни формати и/или ключови пространства от национално значение. Сред тях можем да споменем и отличим: комплекса от художествени ателиета Вулкан (90-те години на 20 век), Биеналето на визуалните изкуства „Август в изкуството“ (2000-2012 г.), Международният фестивал за съвременно изкуство contempo (2009-2016 г.), Международния видео арт фестивал Видеохолика (2008-2014 г.), галерия Буларт, галерия Съвременно пространство… За разлика от визуалните изкуства в този период, съвременните форми на изпълнителските изкуства са все още са твърде слабо познати и нямат свои разпознаваеми платформи и локации. Поставени в този исторически отрязък, двете скрийнденс творби се явяват “естествена” форма на артистична себеизява, огледало и връзка с кръга от съмишленици и колеги – артисти, от които Искра про(из)хожда; те са някак съвсем намясто.