Алис Стоянова

Илюстратор-татуист

Алис се занимава с визуално и приложно изкуство и работи в сферата на текстилното и нишковото изкуство, на живописта, графиката, илюстрацията, меката скулптура и на татуирането. 

Изключително удоволствие за нея е да материализира свои фиктивни герои, под формата на меки играчки. Отскоро експериментира с интерактивни инсталации и happening/performance art, като пряко работи с текстил – основното средство за осъществяване на идеята.

Не се ограничава в конкретна категория на визуалните изкуства. 

Изобщо възприема изкуството като игра, а художникът като дете. Голяма порция от работите ѝ са се случили на принципа на експеримент, който се оказва сполучлив. Рядко концепцията е първоизточник, по-скоро самият процес и финализирането на работата я провокират да анализира творческия избор.