Александър Радоев

Художник/Дизайнер

Александър е художник и дизайнер от София, на 21 години.

Вдъхновението не спира да го връхлита отвсякъде и не просто създава изкуство, а пренася усещания, енергия, преживявания в действителна, материална форма.

Намира естетическо удовлетворение в абстракцията и в съвременното изкуство, където интерпретацията на наблюдаващия често е различна, но много по-валидна от концепцията на самия артист.